Slalompremiären i Levi uppskjuten

Hårda vindar gör att slalompremiären i Levi måste flytta starten längre ner i backen.

Starten av första åket är också uppskjuten till klockan 11.

Source: SportEXP