Byggt läktare av 3200 lastpallar inför stormötet


Source: Aft sport