Vägrade svara på frågan i tv

▸ ”Du får inga kommenterar”
Source: Aft sport