Vändningen: Vill nu möta svensken

▸ Uppges ändrat sig helt ✓ ”Vi kör! Rock’n’ Roll!”
Source: Aft sport