Tamejfan en skam – ett svek mot våra barn

Regeringen säger alltså på riktigt NEJ till mer idrott i skolan.

Att mer idrott/fysisk rörelse bevisligen innebär en starkare folkhälsa och elever som får bättre studieresultat är uppenbarligen ovidkommande för idrottsminister Gabriel Wikström och hans kavalleri.

Det är ett kraftfullt svek mot våra barn.

Som om det inte spelar någon roll hur de mår psykiskt eller fysiskt, bara de lär sig räkna på x eller y.

Source: SportEXP